Duurzame wielerploeg Team Earth benoemt Hugo von Meijenfeldt en Maurits Groen tot leden Raad van Advies


Team Earth Pro Cycling
, het initiatief van Daan Luijkx om de meeste duurzame wielerploeg ter wereld op te zetten, heeft een Raad van Advies opgesteld. De eerste twee leden zijn heren die hun sporen op duurzaamheidsgebied ruimschoots verdiend hebben. Het zijn Hugo von Meijenfeldt, Sustainable Development Goals coördinator voor Nederland en Maurits Groen, oprichter en CEO van social enterprise WakaWaka. Zij zullen zich als adviseurs inzetten bij de verdere totstandkoming van Team Earth Pro Cycling, een professioneel wielerteam dat zich met haar partners richt op duurzaamheid en welzijn. Tegelijkertijd is het de ambitie om sportief te excelleren. Doel zou zijn om binnen twee jaar met het team deel te nemen aan de wielerrondes op het hoogste niveau, zoals de Tour de France.Het afgelopen half jaar heeft Team Earth de eerste verkennende en concrete gesprekken gevoerd met potentiële partners. Daarnaast is hard gewerkt aan het bouwen van een netwerk. De Raad van Advies wordt in het leven geroepen omdat het DNA van een dergelijke ploeg helemaal juist moet zijn. Daan Luijkx: “Hoe ver kunnen en moeten we gaan om een serieus team neer te zetten dat ook impact heeft. De Raad van Advies adviseert ons daarin, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, producten, partners en ethiek.” Stel dat er zich een potentiële partner meldt uit de petrochemische industrie; bij dit soort vraagstukken speelt de Raad van Advies een prominente rol.Zo bereik je een groot publiek met duurzaamheid

De leden van de Raad van Advies zijn gekozen om hun uitgebreide ervaring op het gebied van duurzaamheid. Ieder vanuit een andere invalshoek. Maurits Groen noemt het concept van Team Earth Pro Cycling veelbelovend. Hij benadrukt: “De kracht van Team Earth ligt in het feit dat duurzaamheid van meet af aan in het DNA van de wielerploeg zit. Het team en haar partners zullen de doelstellingen gezamenlijk moeten onderschrijven. Het is sport met een hoger doel. Een revolutie in de wielersport.” Waar Maurits Groen de materie meer benadert als voorvechter voor duurzaamheid en vanuit het bedrijfsleven, heeft Hugo von Meijenfeldt juist uitermate relevante ervaring vanuit de overheid. Hugo von Meijenfeldt is in zijn huidige functie coördinator bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en accepteerde de positie met veel enthousiasme. Hugo von Meijenfeldt: “Team Earth biedt een uitstekend communicatieplatform om aandacht te vragen voor duurzaamheid en voor de Sustainable Development Goals waaraan ik werk. Het is belangrijk dat niet alleen de voorlopers op het gebied van duurzaamheid, maar ook het grote publiek wordt bereikt. Team Earth kan hier een hele belangrijke rol in spelen.”Nieuwe standaard voor wielerploegen

Daan Luijkx is overtuigd van de noodzaak van een verandering in de opzet van de professionele wielersport. Hij investeerde daarom zelf in de ontwikkeling van het nieuwe concept. Daan Luijkx: "Team Earth wil de duurzaamste wielerploeg ooit zijn. Dat doen we door de producten die we kiezen, de spreiding van partners - waardoor we het risico verkleinen - en de investering in onze standvastige identiteit. Met deze opzet wil ik graag een nieuwe standaard zetten voor wielerploegen. Ploegen met een eigen identiteit, met maatschappelijke betrokkenheid en meer onafhankelijkheid. Hierbij willen we niets overhaasten, maar gedegen bouwen. Toch kunnen we zeggen dat we de ambitie hebben om binnen afzienbare tijd deel te nemen aan het World Tour circuit.Van links naar rechts: Hugo von Meijenfeldt, Maurits Groen en Daan Luijkx


Over Hugo von Meijenfeldt

Hugo von Meijenfeldt is de coördinator Implementatie Sustainable Development Goals bij Buitenlandse Zaken. Hij stimuleert, rapporteert en stemt zaken af om Nederland in 2030 deze doelen te doen halen. Hiervoor faciliteerde hij als consul-generaal in San Francisco de rol van Nederlandse partijen bij duurzame innovaties in West-Amerika, met name in Silicon Valley. Als klimaatgezant werkte hij vanaf 2009 aan het terug op de rails brengen van de deels mislukte klimaattop van Kopenhagen, hetgeen kort daarop in de klimaatconferentie van Parijs werd rechtgezet. Daarvoor werkte hij als plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Zaken en Milieu bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en bij VROM o.a. als directeur Bodem, Water en Landelijk gebied.Over Maurits Groen

Maurits Groen is internationaal duurzaam ondernemer en als nummer 1 geplaatst in de Trouw Duurzame top 100 van 2015. Samen met zijn zakenpartner Camille van Gestel richtte hij in 2010 social enterprise WakaWaka op. WakaWaka ontwikkelt en produceert LED-lampen en opladers op zonne-energie. Deze lampen bieden een oplossing voor de 1.2 miljard mensen die leven zonder toegang tot licht en elektriciteit of die nog steeds afhankelijk zijn van gevaarlijke en giftige kerosine lampen, kaarsen of dure en vervuilende zaklampen. Naast WakaWaka heeft Groen sinds 1982 een eigen communicatieadviesbureau, Maurits Groen Milieu en Communicatie en is hij mede-initiator van meerdere duurzame initiatieven, waaronder Kipster, de Klimaattrein en de Milieubende.